”Kastar en blick på utvisningen för anledning för homosexualitet”,

Reproduktionen av en tabell bar ut vid EICHEL
(75 x 65 cm) och erbjudet till anslutning ”som glömms” av minnet


 

 

”Glömt” av minnet
Homosexuell borgerlig anslutning av arbetsuppgiften att minnas

ATT ATT SKRIVA IN PÅ PLATSEN

 

”Glömt” av minnet, nationell minnesanslutning, 

igenkänt av de offentliga myndigheterna och institutionerna, 

arbeta med kunskapen av utvisningen för anledning för homosexualitet 

och dess erkännande i Frankrike och bortom. 

Det organiseras som territoriella delegationer och redovisar hundra medlemmar.
Vår handling siktar på de offentliga myndigheterna och bildande, 

såväl som skådespelarna av minnet och tyget L.G.B.T. (lesbiska kvinnan, bögen, Bi och trans.). 

Resolut ankrat i gåvan, översätts vår inställning också 

med dagstidningen vid kampen beroende av varandra mot alla diskrimineringar. 

Vår anslutning, inte sympatisör, öppnas med alla och alla, utan skillnad inga.